VỀ 4UFurniture

* Về chúng tôi:

Thương hiệu 4UFurniture trực thuộc Công ty TNHH Nam Phát Furniture là công ty sản xuất và thương mại đa ngành nghề trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất.

* Gía trị cốt lõi: 

Chất lượng – Đặt ưu tiên hàng đầu về Chất lượng & Đáng tin cậy

Đồng đội – Quan trọng tinh thần đồng đội, hiểu rõ tầm quan trọng của việc tối đa hóa cá nhân và đội nhóm

Hợp tác – Cộng tác với nhiều đối tác, phát huy tối đa hiệu quả công việc

Tin tưởng – Chú trọng vào sự chính trực – Xây dựng mối quan hệ dựa trên lòng tin, sự trung thành và tôn trọng lẫn nhau.

* Tầm nhìn:

Dẫn đầu ngành nội thất cao cấp về chất lượng sản phẩm để mang lại trãi nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

* Sứ mệnh:

Đứng đâu về thương mại gắn sâu vào chuỗi giá trị của ngành nội thất.